Faizal Property

Ejen Jual Beli Hartanah

Kami mahu membantu pemilik rumah dan pembeli rumah untuk mendapat perkhidmatan yang terbaik dan juga menawarkan penyelesaian yang disesuaikan untuk klien dengan objektif berbeza.

Lihat perkhidmatan kami

Perkhidmatan

ahmad faizal jual beli rumah

Siapa saya

Saya Ahmad Faizal Bin Basri yang berasal dari Melaka merupakan Perunding Hartanah Berdaftar (No REN-26831) dengan Lembaga Penilai dan Pentaksir Malaysia (LPPEH).

Bersambung...

Tinggalkan mesej

Image